• Mic Delgado

Paano gamitin ang REVERB sa FL STUDIO? (Tagalog Tutorial)

Paano gumamit ng Reverb sa FL Studio? | Fruity Reeverb 2 Tagalog Tutorial at Demo. Maganda ba ang FL Studio Reverb?

Timestamps:

00:00 - Introduction sa Fruity Reeverb 2 Tagalog Tutorial

00:45 - Paano magbukas ng Plugin sa FL Studio 20

02:00 - Paano makita ang Manual ng Plugins sa FL Studio

02:21 - Paano gamitin ang FL Studio Reverb sa Pop Breakdown Melody

03:18 - FL Studio 20 Fruity Reeverb 2 Presets Test

03:55 - Rule at Tips sa Paggamit ng Reverb sa tunog at songs FL Studio

04:52 - FL Studio 20 Fruity Reeverb Tagalog Tutorial Reverb Buttons

14:14 - Tips sa paggamit ng plugins sa DAW

14:27 - FL Studio Reverb Test and example para sa Beginners

15:25 - Paano ang routing ng Reverb sa mixer

15:54 - Paano gamitin ang FL Studio Reverb sa EDM Drum Loop

16:40 - Pwede ba lagyang ng Reverb ang Bass at Sub Bass

17:42 - Paano gamitin ang FL Studio Reverb sa House Drum Loop

18:09 - Ang Tamang paggamit ng plugins sa FL Studio

18:48 - Paano gamitin ang FL Studio Reverb sa Pop Drum Loop

19:45 - Paano gamitin ang FL Studio Reverb sa Hip Hop Drum Loop

20:17 - Paano gumamit ng Preset sa Fl Studio Reverb

20:46 - Paano gamitin ang FL Studio Reverb sa Dubstep Drum Loop

21:30 - Paano gamitin ang FL Studio Reverb sa Rock Drum Loop

22:11 - Ang totoong paggamit at gamit ng Reverb perspective

22:58 - Paano gamitin ang FL Studio Reverb sa Acoustic Guitar

23:33 - Reverb gamitin para gumawa ng kwento sa tunog

23:45 - Paano gamitin ang FL Studio Reverb sa Rock Guitar

24:50 - Paano gamitin ang FL Studio Reverb sa Punk Guitar

25:35 - Pwede ba iba-iba ang reverb sa isang kanta

26:38 - Paano gamitin ang FL Studio Reverb sa Blues Guitar

27:10 - Techniques ng mga Professional Reverb Send

28:27 - Paano gamitin ang FL Studio Reverb sa Rhodes Piano

29:05 - Paano gamitin ang FL Studio Reverb sa Female Vocals

30:15 - Paano gamitin ang FL Studio Reverb sa Male Vocals

31:29 - FL Studio Reverb sa OPM Female Vocals Tagalog Tutorial

32:30 - FL Studio Reverb sa male Vocals Tagalog Tutorial

33:25 - Outro sa Fruity Reeverb 2 Tagalog Tutorial FL Studio


0 views