• Mic Delgado

Paano gamitin ang EQUALIZER sa FL STUDIO? (Tagalog Tutorial)

Paano gumamit ng Equalizer sa FL Studio? | Fruity Parametric EQ 2 Tagalog Tutorial at Demo. Maganda ba ang FL Studio Equalizer?

Timestamps:

00:00 - Introduction sa Parametric EQ 2 Tagalog Tutorial

00:35 - Paano magbukas ng plugin sa FL Studio 20

01:34 - Paano makita ang manual ng plugin sa FL Studio

02:05 - Paano gamitin ang Parametric EQ 2 sa FL Studio

05:06 - Equalizer sa Pop Breakdown setting test

06:23 - Rules ng EQ para sa mga baguhan

07:05 - Equalizer sa EDM Drum Loop setting test

07:40 - Paano ang High Pass at Low Pass sa FL Studio Equalizer

08:43 - Equalizer sa Future House Drum Loop setting test

09:18 - Equalizer sa Pop Drum Loop setting test

09:50 - Equalizer sa Hip-hop Drum Loop setting test

10:54 - Equalizer sa Dubstep Drum Loop setting test

11:20 - Equalizer sa Rock Drum Loop setting test

12:25 - Paano magcompare ng Equalizer Volume match

12:55 - Paano gumamit ng Equalizer sa Acoustic Guitar

13:05 - Frequency Searching sa Equalizer

14:45 - Paano gumamit ng Equalizer sa Rock Guitar

15:44 - Paano gumamit ng Equalizer sa Punk Guitar

16:33 - Paano gumamit ng Equalizer sa Blues Guitar

17:09 - Paano gumamit ng Equalizer sa Rhodes / Piano

17:31- Rules ng Equalizer para sa baguhan

18:14 - Iba-ibang gamit ng Equalizer sa Mixing at Mastering

19:07 - Paano gumamit ng Equalizer sa Female Vocals Fl Studio

20:13 - Paano gumamit ng Equalizer sa Male Vocals Fl Studio

21:15 - Vocal sibilance, talas ng sobrang Equalize

21:47 - Paano gumamit ng Equalizer sa Female Vocals OPM

22:55 - Paano gumamit ng Equalizer sa Male Vocals

24:05 - Monitoring sa Parametric EQ 2

24:40 - Outro ng Fruity Parametric EQ 2 Tagalog Tutorial


1 view