Panlasang Pinoy (VST) 

 

Ang PANLASANG PINOY (VST) PLUGIN ay isang Multi-Effects Channel Strip na pang-all-around ang gamit, pwedeng gamitin sa Vocals, Drums, Piano, Synth, Guitar, Bass. Para din ito sa Mixing, at Mastering ng inyong mga tracks at kanta — pasok na pasok ang tunog nito para sa Panlasang Pinoy lalo na sa mga producers at engineers na gumagamit ng FL Studio. Ito ay patched plugin gamit ang FL Studio 20 Patcher, at hindi pwede gamitin sa ibang DAW (Digital Audio Workstation). Ang plugin na ito ay gawa at dinevelop ni Mic Delgado para sa kapwa niyang Filipino FL Studio 20 Users, Music Producers, Artists, at Audio Engineers. Panoorin ang video at subukan ang Panlasang Pinoy (VST) Plugin para marinig ang kakayahan ng plugin na ito sa inyong mix at kanta. 

Patched & Designed by Mic Delgado | MicDelgado.com

Panlasang Pinoy VST Plugin.png